27/4/2019, 17:03:08

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

 

Sáng ngày 26/4/2019, công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn  (mã chứng khoán: SHA) tổ chức Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) năm 2018 và định hướng HĐKD năm 2019, Báo cáo của ban Tổng giám đốc ( TGĐ ) về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019,Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.

Theo báo cáo hợp nhất năm 2018 đã được Đại hội thông qua, doanh thu thuần của năm 2108 đạt 800,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,8 tỷ đồng, cổ tức năm 2018 thực hiện chi 15% đạt 100% như kế hoạch đề ra .

Để đạt được kết quả trên là một quá trình cố gắng không ngừng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty trong năm 2018 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua với kết quả đạt: 100 % tỷ lệ biểu quyết tại đại hội.


Tiếp nối kết quả đạt được trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra mục tiêu cho năm 2019  và được Đại hội đồng ý thông qua với kết quả đạt: 100 % tỷ lệ biểu quyết tại đại hội, chi tiết như sau :

  • Doanh thu: 980 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận sau thuế: 40 tỉ đồng.
  • Cổ tức: 10% / mệnh giá ( 5% tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu ) .

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Bà Lê Hoàng Anh trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 100.002 %  tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết tán thành là: 99.998 % tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã thành công tốt đẹp trong không khí vui vẻ và đầy tích cực của Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông. Chúc Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2019 đã đề ra.

FEATURED

  • Hội nghị khách hàng năm 2018

    Hội nghị khách hàng năm 2018

    (05/3/2018, 22:20:56)

    Ngày 05/03/2018, tại khách sạn Grand Palace - Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị khách hàng năm 2018 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được tổ chức với sự tham dự của hơn 150 khách hàng (Ngành hàng Công nghiệp - Ống Inox). Đây không chỉ là dịp công ty Sơn Hà SG bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Quý khách hàng đã hợp tác trong thời gian qua mà còn là dịp để vinh danh những khách hàng tiêu biểu trong năm 2017. 

RECOMMEND

Stock Information: SHA (HOSE)

ABOUT US

Giới thiệu chung
Thành tích & Các giải thưởng
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Văn phòng
Ban lãnh đạo
Quá trình phát triển

PRODUCTS

Bồn nhựa
Bồn tự hoại Septic
Máy lọc nước RO
Thái dương năng
Chậu rửa Inox
Ống Inox Trang trí

RECRUITMENT

Tài chính - Kế toán
Công nghệ Thông tin
Hành chính Nhân sự
Lái xe
Marketing
Công nhân

SON HA JOINT STOCK COMPANY

Address: Tam Dong 2 Town, Thoi Tam Thon Ward, Hoc Mon Disctrict, HCMC 
Factory: Tam Dong 2 Town, Thoi Tam Thon Ward, Hoc Mon Disctrict, HCMC 
Tel: 028.3710.0101 - Fax: 028.6251.1989 
Email: sha@sonha.com.vn 

Facebook Messenger
0943.666.777