Bản tin Cổ phiếu

 • Công ty Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
  11/7/2018, 23:50:00

  Công ty Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

  Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) năm 2017 và định hướng năm 2018, Báo cáo của ban Tổng giám đốc ( TGĐ ) về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017, tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận - chi cổ tức, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018 và tờ trình về thù lao HĐQT.

 • Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA): chuyển sàn HNX sang HOSE
  30/11/2016, 23:00:53

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA): chuyển sàn HNX sang HOSE

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, nhà đầu tư, và các đối tác, bạn hàng về quyết định chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn trên sàn HOSE sẽ diễn ra từ lúc 9h00 vào ngày 30/11/2016.

 • SHA tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
  20/4/2016, 23:39:33

  SHA tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

  Sáng ngày 20/04/2016, Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm  2016 tại Hội trường Công ty với không khí hết sức trang trọng, thân mật.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Chat với chúng tôi.
0943.666.777